Κατηγορίες

Μέλη

 

 

 

 

 

Χαρτιά ΗΚΓ-Υπερήχου

Χαρτί ΗΚΓ FukudaΧαρτί ΗΚΓ Fukuda Καταγραφικό χαρτί καρδιογράφου Fukuda σε διαστάσεις 63mm x 75mm x 400. ...Χαρτί καρδιογράφου FukudaΧαρτί καρδιογράφου Fukuda Καταγραφικό χαρτί σε ρολό, για καρδιογράφο Fukuda, με μιλιμετρέ διαγράμμιση. ...Χαρτί καρδιογράφου Esaote P80Χαρτί καρδιογράφου Esaote P80 Καταγραφικό χαρτί καρδιογράφου  Esaote P80, με διαγράμμιση μιλιμετρέ. ...Χαρτί ΗΚΓ Esaote P80Χαρτί ΗΚΓ Esaote P80 Θερμογραφικό χαρτί καρδιογράφου Esaote P80, με διαγράμμιση μιλιμερέ και μαύρο σημάδι. ...Χαρτί καρδιογράφου HelligeΧαρτί καρδιογράφου Hellige Θερμογραφικό, καταγραφικό χαρτί ΗΚΓ για καρδιογράφο Hellige με διαστάσεις 330mm x 200mm x 250φ. ...Χαρτί καρδιογράφου Bosch 503AΧαρτί καρδιογράφου Bosch 503A Θερμογραφικό χαρτί ρολό για 3-κάναλλο ηλεκτροκαρδιογράφο Bosch 503A, μήκους 30 μέτρων. ...Χαρτί υπερήχου Sony UPP-110HDΧαρτί υπερήχου Sony UPP-110HD Χαρτί υπερήχου Sony UPP-110HD ...