Κατηγορίες

Μέλη

 

 

 

 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ

PLURAZYME EXTRA Τριενζυματικό καθαριστικό χειρουργικών εργαλειών και ενδοσκοπίωνPLURAZYME EXTRA Τριενζυματικό καθαριστικό χειρουργικών εργαλειών και ενδοσκοπίων PLURAZYME EXTRA Τριενζυματικό καθαριστικό χειρουργικών εργαλειών και ενδοσκοπίων Διαθέσιμο:1-3 μέρες ...PERFEΚTAN TB Απολυμαντικό – Καθαριστικό Εργαλείων -Ενδοσκοπίων.PERFEΚTAN TB Απολυμαντικό – Καθαριστικό Εργαλείων -Ενδοσκοπίων. PERFEΚTAN TB Απολυμαντικό – Καθαριστικό Εργαλείων -Ενδοσκοπίων. Διαθέσιμο:1-3 μέρες ...INSTRU PLUS Υγρό καθαριστικό εργαλείων και ενδοσκοπίων.INSTRU PLUS Υγρό καθαριστικό εργαλείων και ενδοσκοπίων. Υψηλή συμβατότητα υλικών, κατάλληλο για ενδοσκόπια. Πρόσθετο καθαριστικό πρίν την απολύμανση εργαλείων. Συμβατό με όλα τα απολυμαντικά ...PERFEΚTAN ENDO Απολυμαντικό-καθαριστικό εργαλείων και ενδοσκοπίων.PERFEΚTAN ENDO Απολυμαντικό-καθαριστικό  εργαλείων και ενδοσκοπίων. Ελεύθερο Αλδεϋδών με εξαιρετικές ιδιότητες καθαρισμού. Εξαιρετική συμβατότητα με όλα τα υλικά. Εκτεταμένη ιοκτόνος δράση. Σποροκτόνος δράση. Σταθερότητα 14 ...