Κατηγορίες

Μέλη

 

 

 

 

 

Intestamin®

Intestamin®

Ανοσοδιατροφή - πρώιμη εντερική διατροφή μικρού όγκου


Για βαρέως πάσχοντες ασθενείς με ή σε κίνδυνο SIRS ** ή σήψη και με:
 

  • Σοβαρή ή πολλαπλά τραύματα
  • Σημαντικές εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα
  • υποσιτισμό
  • σοβαρά εγκαύματα
  • Οξεία σοβαρή παγκρεατίτιδα

SIRS ** = σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης

Energy density 0.5 kcal/ml
Key nutrients
Glutamine 6 g/100 ml
Vitamin C 300 mg/100 ml
Vitamin E 100 mg/100 ml
ß-carotene 2 mg/100 ml
Zinc 4 mg/100 ml
Selenium 60 μg/100 ml
Tributyrin 200 mg/100 ml