Κατηγορίες

Μέλη

 

 

 

 

 

Σπιρόμετρο Mir Spirodoc

Σπιρόμετρο Mir Spirodoc

Μετράει τις πιο σημαντικές παραμέτρους συμπεριλαμβανομένων των FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25-75, FET.


Extras :
  

Οξύμετρο :
  

Μετράει τις πιο σημαντικές παραμέτρους συμπεριλαμβανομένων των FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25-75, FET.

Αυτόματη μετάφραση με δείκτη φωτεινού σηματοδότη.

Επιλογή του καλύτερου τεστ και αποθήκευση.

Έλεγχος ποιότητας.

Μετρήσιμοι παράμετροι συγκρίσιμοι με προγνωστικές αξίες.

Απευθείας εκτύπωση Α4 σε εκτυπωτή με προαιρετικό RS232 καλώδιο και μετατροπέα.

Φιλικό προς τον χρήστη με 5 κουμπιά και online βοήθεια.

Υπέρυθρο ροόμετρο με τουρμπίνα διακοπής για μακροπρόθεσμη ακρίβεια.

Ροόμετρο απορρόφησης κραδασμών.

Μπαταρία με διάρκεια ζωής μέχρι 2 έτη σε κανονική χρήση.

Το εσωτερικό λογισμικό μπορεί να ενημερωθεί από Η/Υ.

* ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΜΙΑΣ Η  ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟ (ΚΑΤ'ΕΠΙΛΟΓΗ)