Κατηγορίες

Μέλη

 

 

 

 

 

Σωλήνας Γυμναστικής MSD–Tube

Σωλήνας Γυμναστικής MSD–Tube

Σωλήνας γυμναστικής MSD - Tube


Επίπεδο αντίστασης :
  

Ο σωλήνας γυμναστικής MSD Tube, χρησιμοποιείται για την εξάσκηση των ώμων. Βελτιώνει την έκταση της κίνησης, τη δύναμη και τη συνεργασία των μυϊκών ομάδων, με στόχο την αποκατάσταση τραυματισμών. Σε συνδυασμό με τις λαβές ασφαλείας επιτυγχάνεται καλύτερη λαβή.
Προσφέρεται σε συσκευασία  ανά μέτρο.
Διατίθεται σε έξι (6) επίπεδα αντίστασης.